Predmeti odsjeka Ekonomika agroindustrije.

Cilj predmeta je razviti opšte, prenosive menadžerske sposobnosti donošenja vlastitih kvalitetnih odluka, rada sa drugima, prenošenja znanja, korištenja informacija kako bi se riješili problemi, te efikasnog i efektnog korištenja vremena i resursa. Ove opšte sposobnosti omogućavaju studentima da budu fleksibilna radna snaga, tj. da se lako i efikasno prilagođavaju svim vrstama promjenu i da svoju karijeru mogu graditi i van agrobiznisa.

Ciljevi kursa su:

  • razumijevanje pojmova, principa, metoda i tehnika, te sticanje sistematiziranog znanja iz oblasti marketinga;
  • sposobljavanje studenta za istraživanje tržišta kroz prikupljanje podataka i dobijanje tržišnih informacija:
  • sticanje znanja o marketingu i njegovoj primjeni u poljoprivredi, razumijevanje marketinških koncepata i praktična primjena usvojenih teoretskih znanja;
  • sticanje općih i specijalističkih znanja iz oblasti makroekonomike i mikroekonomike poljoprivrede.

Osnovni cilj modula je proučavanje pojmova vezanih za međunarodnu trgovinu, trgovačke politike i prakse, što će studentu obezbijediti znanja i vještine neophodne za ocjenu na koji način trgovinska politika naše zemlje, ali i zemalja najznačajnijih trgovinskih partnera utiče na poziciju i mogućnosti razvoja, prije svega, privrednog subjekta, a potom i sektora i nacionalne ekonomije. Drugim riječima, cilj ovog modula koji nudi važna bazična makroekonomska znanja, je da student apsolvira znanja i vještine neophodne za donošenje odluka vezanih za odabir načina unapređenja konkurentne pozicije privrednih subjekata, sektora i nacionalne ekonomije. Modul je koncipiran tako da poveže međunarodnu ekonomsku teoriju i primijenjenu agroekonomiku, pružajući neke odgovore vezane za pitanja razvoja, uticaja (analizu) trgovinske politike, trgovine i blagostanja.

Cilj predmeta je razviti vještine studenata za samostalno prikupljanje podataka, analiziranje istih i tumačenje dobivenih rezultata na osnovu modernih i naprednih metoda. Razumijevanje metoda i tehnika istraživanja kao i praktična primjena istih.

Cilj ovog modula je ojačati sposobnost studenata da integriraju menadžerska/ekonomska i tehnološka znanja kako bi na adekvatan način rješavali problem prilagođavanja kvaliteta prehrambenih proizvoda potrebama kupca (zakonodavca) i problem njegovog osiguranja, odnosno obezbjeđenja stalnosti kvaliteta proizvoda na tržištu. Ovaj modul posmatra kvalitet kao osnov dostizanja i održanja konkurentskih prednosti i to po osnovu diferencijacije na tržištu, kao i po osnovu unapređenja efikasnosti ukupnog poslovanja, a kroz unapređenje nivoa organiziranosti, protoka informacija i smanjenje svih vrsta otpada (uključujući i razne gubitke vremena). Drugim riječima, ovaj modul fokusira „spoljne“ karakteristike kvaliteta (efikasnost proizvodnog procesa, marketinga i uticaja na okoliš), koje često ostaju zanemarene u praksi i što onemogućava brži razvoj sektora.

Cilj predmeta je objasniti moderni koncept kvaliteta, način na koji se on osigurava, te kako potrošaču garantira visok stepen sigurnosti i štiti njegove interese, a kako proizvođačima obezbjeđuje održivi razvoj i uspjeh na tržištu. Dakle, predmet je fokusiran na razvoj opštih menadžerskih (upravljačkih) sposobnosti koje će studentu omogućiti da utvrdi koje su potrebe kupca, mogućnosti privrednog subjekta, te na osnovu toga i u suradnji sa kolegama da planira, organizira, implementira, evaluira i unapređuje sistem kvaliteta. Cilj je pružiti studentu iskustvo neophodnosti holističkog pristupa, kombinacije stečenih znanja i vještina, njihove neprestane nadogradnje novim informacijama, znanjima kako bi odgovorili zahtjevima posla.