Predmeti odsjeka Biljna proizvodnja.


Opća znanja koja studenti stječu slušanjem ovog predmeta odnose se na proširenje sveukupnih znanja iz poljoprivrede. Uvodi ih se u svijet fitopatologije kako bi dobili saznanja o njenoj povezanosti s ostalim srodnim znanostima. Upoznaju se s različitim uzročnicima biljnih oboljenja na pojedinim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, krmnim, voćnim i povrtnim te na ukrasnom bilju). Glavni cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju simptomatologijom, biologijom i ekologijom svakog pojedinog biljnog patogena na već navedenim poljoprivrednim kulturama, te da se upoznaju s različitim mjerama kontrole istog.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju: i)Povezati promjene na biljkama sa infekcijom određenim patogenim uzročnikom b)Prepoznati najčešće mikoze, bakterioze i viroze na poljoprivrednim kulturama i objasniti proces nastanka i razvoja pojedinih bolesti c) Identificirati patogene uzročnike biljne bolesti primijenom dijagnostičkih alata i laboratorijskih tehnika d) Klasificirati patogene u pripadajuće sistematske skupine na osnovu morfoloških obilježja e)Izračunati period ostvarivanja infekcije i optimalan rok tretiranja pesticidima e) integrirati usvojeno znanje iz modula sa znanjem stečenim na drugim modulima i kreirati plan i program zaštite biljaka


Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim principima nastanka i razvoja bolesti vrtlarskih biljaka, osnovnim skupinama patogena, ekonomski najznačajnijim bolestima pomenutih biljaka, te mjerama njihovog sprječavanja.

Po završetku, studenti će biti u stanju da definiraju osnovne terminološke pojmove u fitopatologiji, identificiraju potencijalnog uzročnika oboljenja na osnovu simptomatološke slike oboljele biljke, prikažu i objasne tok nastanka i razvoja bolesti biljaka, prepoznaju i navedu mjere suzbijanja za nekoliko ekonomski najznačajnijih bolesti vrtlarskih biljaka

Cilj nastave je da studenti ovladaju znanjem o: grupama organizama uzročnika bolesti, međusobnom odnosu biljke domaćina i patogena, uslovima spoljne sredine, procesu patogeneze, mahanizmima otpornosti biljaka prema patogenima, uzrocima nastanka epifitocija, kao i osnovnim mjerama kontrole i suzbijanja patogenih organizama.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju:

-     Definirati osnovne pojmove u fitopatologiji i opisati značaj biljnih bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji;

-     Kategorizirati osnovne skupine patogenih organizama i objasniti proces infekcije i nastanka biljne bolesti;

-     Prepoznati simptome i promjene na biljkama, te procijeniti etiologiju bolesti;

-     Rukovati sa osnovnom laboratorijskom opremom i analizirati zaraženi biljni materijal i primijeniti osnovne koncepte zaštite biljaka.