Opća znanja koja studenti stječu slušanjem ovog predmeta odnose se na proširenje sveukupnih znanja iz poljoprivrede. Uvodi ih se u svijet fitopatologije kako bi dobili saznanja o njenoj povezanosti s ostalim srodnim znanostima. Upoznaju se s različitim uzročnicima biljnih oboljenja na pojedinim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, krmnim, voćnim i povrtnim te na ukrasnom bilju). Glavni cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju simptomatologijom, biologijom i ekologijom svakog pojedinog biljnog patogena na već navedenim poljoprivrednim kulturama, te da se upoznaju s različitim mjerama kontrole istog.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju: i)Povezati promjene na biljkama sa infekcijom određenim patogenim uzročnikom b)Prepoznati najčešće mikoze, bakterioze i viroze na poljoprivrednim kulturama i objasniti proces nastanka i razvoja pojedinih bolesti c) Identificirati patogene uzročnike biljne bolesti primijenom dijagnostičkih alata i laboratorijskih tehnika d) Klasificirati patogene u pripadajuće sistematske skupine na osnovu morfoloških obilježja e)Izračunati period ostvarivanja infekcije i optimalan rok tretiranja pesticidima e) integrirati usvojeno znanje iz modula sa znanjem stečenim na drugim modulima i kreirati plan i program zaštite biljaka