Ciljevi kursa su:

  • razumijevanje pojmova, principa, metoda i tehnika, te sticanje sistematiziranog znanja iz oblasti marketinga;
  • sposobljavanje studenta za istraživanje tržišta kroz prikupljanje podataka i dobijanje tržišnih informacija:
  • sticanje znanja o marketingu i njegovoj primjeni u poljoprivredi, razumijevanje marketinških koncepata i praktična primjena usvojenih teoretskih znanja;
  • sticanje općih i specijalističkih znanja iz oblasti makroekonomike i mikroekonomike poljoprivrede.