Cilj predmeta je razviti opšte, prenosive menadžerske sposobnosti donošenja vlastitih kvalitetnih odluka, rada sa drugima, prenošenja znanja, korištenja informacija kako bi se riješili problemi, te efikasnog i efektnog korištenja vremena i resursa. Ove opšte sposobnosti omogućavaju studentima da budu fleksibilna radna snaga, tj. da se lako i efikasno prilagođavaju svim vrstama promjenu i da svoju karijeru mogu graditi i van agrobiznisa.