Cilj predmeta je objasniti moderni koncept kvaliteta, način na koji se on osigurava, te kako potrošaču garantira visok stepen sigurnosti i štiti njegove interese, a kako proizvođačima obezbjeđuje održivi razvoj i uspjeh na tržištu. Dakle, predmet je fokusiran na razvoj opštih menadžerskih (upravljačkih) sposobnosti koje će studentu omogućiti da utvrdi koje su potrebe kupca, mogućnosti privrednog subjekta, te na osnovu toga i u suradnji sa kolegama da planira, organizira, implementira, evaluira i unapređuje sistem kvaliteta. Cilj je pružiti studentu iskustvo neophodnosti holističkog pristupa, kombinacije stečenih znanja i vještina, njihove neprestane nadogradnje novim informacijama, znanjima kako bi odgovorili zahtjevima posla.