Cilj predmeta je razviti vještine studenata za samostalno prikupljanje podataka, analiziranje istih i tumačenje dobivenih rezultata na osnovu modernih i naprednih metoda. Razumijevanje metoda i tehnika istraživanja kao i praktična primjena istih.