Cilj nastave je da studenti ovladaju znanjem o: grupama organizama uzročnika bolesti, međusobnom odnosu biljke domaćina i patogena, uslovima spoljne sredine, procesu patogeneze, mahanizmima otpornosti biljaka prema patogenima, uzrocima nastanka epifitocija, kao i osnovnim mjerama kontrole i suzbijanja patogenih organizama.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju:

-     Definirati osnovne pojmove u fitopatologiji i opisati značaj biljnih bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji;

-     Kategorizirati osnovne skupine patogenih organizama i objasniti proces infekcije i nastanka biljne bolesti;

-     Prepoznati simptome i promjene na biljkama, te procijeniti etiologiju bolesti;

-     Rukovati sa osnovnom laboratorijskom opremom i analizirati zaraženi biljni materijal i primijeniti osnovne koncepte zaštite biljaka.