Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim principima nastanka i razvoja bolesti vrtlarskih biljaka, osnovnim skupinama patogena, ekonomski najznačajnijim bolestima pomenutih biljaka, te mjerama njihovog sprječavanja.

Po završetku, studenti će biti u stanju da definiraju osnovne terminološke pojmove u fitopatologiji, identificiraju potencijalnog uzročnika oboljenja na osnovu simptomatološke slike oboljele biljke, prikažu i objasne tok nastanka i razvoja bolesti biljaka, prepoznaju i navedu mjere suzbijanja za nekoliko ekonomski najznačajnijih bolesti vrtlarskih biljaka